Söders Hantverkshus

I Söders hantverkshus finns många småindustrier och arkitektkontor. På Tjärhovsgatans parkering finns det plats för fler bostäder och handelslokaler. Kv. Sandbacken Mindre på Södermalm med en blandning av kontor och småindustrier. Vi fick ett uppdrag av fastighetsägarna att ta fram ett nytt planförslag innehållande även bostäder Idén är att successivt omvandla en del av dagens…

Södra Klara – Stadsanalys

Södra Klara är ett område med stor utvecklingspotential, vår studie visar stärkta kopplingar och ett utvecklat stadsrum vid Riddarfjärden. Studien ”Södra Klara” tydliggör de planeringsförutsättningar som finns i området kring Tegelbacken – en av de mest centrala och vattennära delarna av Stockholm City. Målet har varit att utveckla områdets offentliga platser till attraktiva stadsrum, särskilt…

Stockholms Centralstation

Med vår skiss till en ny centralstation ville vi ge fortsatt relevans åt ett riksintresse. Här vill vi skapa en viktig gemensam struktur för att främja stadsliv. Vi har utvecklat flera tidiga idéskisser för att visa hur framtidens Centralstation skulle kunna gestaltas i Stockholm och detta är en av dem. Med ett starkt lokalprogram ser…

Tidningshuset – Bonnier

Tidningshuset är ett av våra mesta åtaganden. Flertalet gånger har vi anförtrotts att förfina rummen invändigt i olika delar av byggnaden. Vi har fått förtroendet av fastighetsägaren att arbeta med flertalet projekt: från den stora skalan i Stadsbyggnadsprojektet Trängkåren, via varsam ombyggnad av själva byggnaden, ner till en rad olika inredningsprojekt åt hyresgästerna. Åt den…

Tidningshuset – Norra entrén

Till en av Stockholms ikoniska byggnader ritar vi en ny entré där vi öppnar upp för ljus och förstärker husets ursprungliga kvalitéer. Tidningskvarteret i Marieberg ritades ursprungligen av arkitekten Paul Hedqvist för Bonnier och tidningarna DN och Expressen. Byggnaden har blivit en modern klassiker i Stockholms stadsbild och vi utvecklar tillsammans med Fabege kvarteret till en inkluderande del…

Charkuteristen

I Slakthusområdets centrala kvarter, frontat av Ralph Erskines blåklassade pärla, är uppdraget att skapa nytt och visionärt samtidigt som vi förstärker den kulturhistoriskt klassificerade byggnaden. År 1953 beställde kaffe- och kolonialvaruimportören Möller & Co en byggnad av arkitekten Ralph Erskine. I slakthusområdet restes en för tiden hypermodern kontors- och fabriksbyggnad. Idag, över ett halvt decennium…

Storgårdskvarteret

Stockholms stad driver en stor förtätningsprocess i ett gammalt industri- och naturområde: Stadshagen. Här ritar vi ett storgårdskvarter med förskola. Vid korsningen S:t Göransgatan / Kellgrensgatan ritar vi på uppdrag av Borätt ett bostadshus inspirerat av Stadshagens befintliga industribebyggelse och varierade terräng. Totalt inryms ca 130 lägenheter, en förskola samt verksamhetslokaler. Gestaltningen tar sin utgångspunkt…

Liljeholmen – Brofästet

På uppdrag av Jernhusen visade vi 2014 ett förslag på hur Liljeholmen kan bindas ihop med Södermalm med hjälp av en ny stadsbyggnadsstruktur. Den nya bebyggelsen binder samman Liljeholmen och Södermalm genom att forma attraktiva gång- och cykelstråk, tydliga offentliga rum och upp mot 3 000 nya bostäder. När innerstaden ska växa blir brokopplingarnas kvalité…

Trollhättan T30

Kambium – detta projekts motto – bygger på idén om en både öppen och tillräckligt sluten glasfasad i kvarteret vid Brunkebergstorg i Stockholms City. Gestaltningsförslaget togs fram i ett parallellt uppdrag, där vi tävlade tillsammans med Snøhetta, Lundgaard & Tranberg och Wingårdhs. T30 innehåller ca 40 000 kvm kontor och bostäder i anslutning till Gallerian.…

Stockholmsmässan – Gran Tour

En familj av lysande granar blev resultatet av vårt samarbete med konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling. Samarbetet resulterade i ett offentligt konstverk till Stockholmsmässan. Bakom verket, som föreställer en familj av stiliserade granar, står konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling. Vi har hjälpt konstnärerna att rita och konstruera dessa nya typer av rumsavdelare till Stockholmsmässans nya entréhall. Det konstnärliga…