Stockholmsmässan – AE-hallen

Skjutbara väggar kan dela in hallen i mindre enheter, ner till ett konferensrum. En intimare rumshöjd för konferenser fixas till med hjälp av höj- och sänkbara belysningsriggar. AE-hallen projekterades under 2008-2010 som en förlängning av Stockholmsmässans ursprungliga A-hall från tidigt 1970-tal. En viktig del i arbetet var att skapa en helt ny standard för utställnings-…

Västra City – Stadsplan

Vår vision för Västra City innebär att Stockholms stadskärna utvecklas genom en överdäckning av spårområdet vid centralstationen. Utvecklingen ger möjligheter för området att utvecklas till en tätare, tryggare och mer miljövänlig plats som också gör det lättare att nå vattenfronten. Stockholms stad har, i linje med detta förslag, påbörjat ett planarbete för omvandlingen av området.…

Mjölsäcken

Flerbostadshus i tio våningar med 35 hyresrätter. En byggnad som i sitt möte med mark tar hänsyn till platsens topografi. Utblickar från lägenheterna får varierade riktningar. Vår idé med projektet har varit att skapa “en kompis i gänget” av punkthus från efterkrigstiden, den svenska bostadsarkitekturens guldålder.

Ulvsunda – Stadsplan

Ulvsunda industriområde står inför stora förändringar. Sommaren 2009 initierade Stockholms stad Studio Ulvsunda, ett parallellt uppdrag med avsikt att få fram visioner för områdets framtida utveckling. Övriga inbjudna kontor var Lola, White och Nod-combine. Inspirerade av den mångfald av verksamheter, platser och byggnadstyper som redan finns i Ulvsunda sätter förslaget stor vikt vid att bygga…

Folkungagatan framåt – Stadsplan

Masthamnen är ett avskuret område. Värmdöleden och Saltsjöbanan utgör en skarp gräns mellan den levande stadsdelen Södermalm och det ödsliga hamn- och industriområdet. Genom att dra fram Folkungagatan till Saltsjön skapas en integrerad och levande stadsdel, ett blandat område med vattenkontakt för boende, handel och resande. Som förslaget illustrerar blir det möjligt att promenera hela…

Sjöfarten

Byggnaden följer Heliosgatan i öster och vänder sig mot en stor gemensam planterad gård i väster och ett parkstråk i söder. Fasaden längs Heliosgatan har en slät fasad i puts, våningshög sockel i natursten och indragna, kulörta entréer. Fönsteröppningarna är sammanbundna med fyllningar till större horisontella enheter. Fasaderna mot parkstråket och gården är ljusa med…

SEB Parkeringshus

Placerad på tomtens smala västra del utgör det effektiva parkeringshuset fortsättning på SEB:s kontorsanläggning. En prefabricerad konstruktion av stålpelare och stålbalkar med bjälklag av betongelement ger huset en egen, lätt karaktär. Tillbyggnaden har upprepat samma stomprincip som den befintliga. Demonterad gallerdurk från fasaden har återanvänts till parkeringshusets sockelvåning. Fasaden i övrigt har klätts med vit…

Tresexti

Köpcentrat är placerat mellan Värmdöleden och Skärgårdsvägen. Huskroppen fungerar både som ett anslag mot trafikleden och som en skyddande volym format av trafikplatsens geometri. Byggnaden har två skyddade torg, ett nedre entrétorg och ett övre torg med koppling via gångbro till handel norr om Skärgårdsvägen. Merparten av handeln placeras i markplan, vid nedre torget anläggs…

Mörtnäs Parhus

Ett förslag med sexton parhus belägna på en udde i Mörtnäs, Grisslinge, Värmdö. Husen är placerade så att samtliga får havsutsikt och en solig uteplats. De smala volymerna riktar sig mot utsikten och har en vinklad plan som maximerar utsikten utan insyn från närmaste granne. Volymen modelleras med nischer som ger skydd åt entréer och…

Talk kongress

Ny disposition och ombyggnad, om 4 000 kvm, av befintliga lokaler till nya kongresslokaler på Stockholmsmässan i anslutning till Talk Hotel. En flexibel konferensanläggning för upp till 1 200 personer. Innemiljön i kongresslokalerna skiljer sig, med sina bearbetade ytskikt och sin färgsättning, från de tidigare mässhallarnas gestaltning. Nya glasfasader ger ljus och utblick över mässans…