HSB 2023 – Hagastaden

I HSB 2023 presenterar vi höghustypologins möjligheter: hur höga hus kan spela en viktig roll i ett hållbart stadsbyggande. Inom ramen för tävlingen HSB 2023 har vi i samarbete med Utopia Arkitekter och Tyréns utvecklat ett höghusförslag. Förslaget innefattar fem byggnader i 13–23 våningar där programmet, stomkonstruktionen och de tekniska systemen ger förutsättningar för en innovativ gestaltning.…

HSB 2023 – Tekniska Nämndhuset

I HSB 2023 visar vi hur tekniska nämndhuset kan ingå i ett innovativt och flexibelt boendeprojekt med socialt fokus. Inom ramen för tävlingen HSB 2023 – Framtidens boende har vi tillsammans med Utopia arkitekter, Tyréns och energiexperterna på Delta Te tagit fram ett förslag på tillbyggnad av tekniska nämndhuset. Huvudfokus blev flexibla bostäder som kan förändras av de…

Stockholmsmässan – Huvudentrén

Utgångspunkten var att göra det lättare att för besökarna att hitta rätt och att göra det möjligt för mässan att ha flera stora arrangemang igång samtidigt. Med sina 1,5 miljoner besökare årligen, är Stockholmsmässan Nordens största arrangör av mässor. Vi har hjälpt mässan att planera den nya entrén med tillhörande funktioner som presscenter och VIP-lounge.…

Täby Parkstad – Stadsplan

Täby galoppbana skall transformeras till en ny stadsdel i Stockholm. Vi har skapat ett förslag om en stad elastiskt strukturerad av befintliga parkelement. Vi blev inbjudan till ett parallellt uppdrag. De konkurrerande lagen bestod av Wingårdhs + Combine och av AIX + Lindberg Stenberg + Andersson Jönsson. Tillsammans med ÅWL föreslår vi en stadsdel som…

Lindhagenskrapan

Detta höghus är ett av de första nya i modern tid i Stockholms innerstad. Det är ett landmärke i stadsutvecklingsområdet Hornsberg på Kungsholmen. Byggnaden bildar en fond i stadsutvecklingsområdet Hornsberg vid Lindhagensgatans ände Den balanserar samtidigt dramatiskt på kajkanten till Ulvsundasjöns vattenbryn. Byggnaden är 24 våningar hög och innehåller 82 allmännyttiga hyreslägenheter. Byggnaden tillkom genom…

Stockholmsfyren

Med sina 54 våningar adderar detta förslag till bostadshus ett nytt landmärke i Ropsten, centralt placerad direkt över t-banan. På uppdrag av Familjebostäder, Skanska och Areim har vi tagit fram ett förslag på ett 54 våningar högt bostadstorn, i Ropsten, gränslandet mellan stad och natur. Husets placering ovan t-bane-, buss- och spårvägsstation och i det…

Sparrisen

Hur kan en daterad kontorsbyggnad göras om till moderna bostäder? Det var uppdraget vi fick i Kvarteret Sparrisen i Solna, färdigställt 2014. På uppdrag av Wåhlin fastigheter har vi omvandlat ett befintligt kontorshus till moderna bostäder genom en om- och påbyggnad. Ursprungsbyggnaden uppfördes under 70-talet och ligger i branten mellan Anderstorpsvägen och Jungfrudansen i Huvudsta,…

Vallastaden

Vårt förslag till en ny stadsplan till Vallastaden i Linköping bygger på en ide om att möjligheten till förändring skall vara med och byggas in i själva strukturen. För att göra Vallastaden till framtidens mönsterstad skapas en struktur där möjligheten till förändring byggs in från början, en så kallad resilient struktur. Vallastaden är tänkt att…

Vattentornet

Detta var ett uppdrag ritat för att ersätta ett befintligt vattentorn med ett lika högt bostadstorn i en publik park i centrala Växjö. Ett nytt 19 våningar högt bostadshus ska ersätta det gamla vattentornet i centrala Växjö. Parken utformas så att den fungerar både för de boende och för besökare som vill uppleva den unika…

Gröna Havet

På Åkersberga golfbanas fria vidder, omslutet av gammal kulturmark, ligger en liten naturligt upphöjd ö som kan bli hem för 100 nya bostäder. Med utsikt över ”det gröna havet” ska ca 100 markbostäder och ett vårdboende tillsammans med en förskola bilda ett nytt litet bostadsområde i anslutning till pendeltågsstation och friluftsområden och med golfbana, alternativt…