Talk Hotel

Talk Hotel är ett 4-stjärnigt hotell på 20 våningar med 248 gästrum, restaurang, konferenslokaler och top-floor. Det är beläget intill Stockholmsmässan i Älvsjö strax utanför Stockholms centrum. Hotellets höjd, placering och gestaltning gör det till områdets landmärke. I bottenvåningen har delar av Stockholmsmässans lokaler uppgraderats till nya mötes- och eventlokaler. Hotellet består av två volymer,…

Centrala Älvsjö – Stadsplan

Centrala Älvsjö kompletteras med nya gator och kvarter som i skala och struktur överensstämmer med Älvsjös ursprungliga bebyggelse. Älvsjö får ett nytt torg som passeras på väg till och från tåg, buss, snabbspårväg mm. För att underlätta omstigningen mellan olika färdmedel placeras en ny bussgata mellan torget och spårområdet. Bebyggelsen mot järnvägen är mer sammanhållen,…

Stockholmsmässan – C-hallen

Utställningshall C, om 40 000 kvm, har ett flexibelt installationssystem, generösa rumshöjder och stora spännvidder. Genom hallen, i kontakt med planterade gårdar, löper ett inre kommunikationsstråk som binder samman befintliga och nya utställningshallar. Under hall C finns ett parkeringsgarage, en lastgård har placerats i direkt anslutning till utställningshallarna. Mässanläggningen har fått en enhetlig fasadgestaltning. Östra…

Submicron

Fabrik om 13 000 kvm åt Ericsson för tillverkning av mikroelektroniska komponenter med bl a renrumslokaler för produktion samt kontor. En för sin tid mycket högteknologisk och produktionsspecifik anläggning. Byggnaden bestod av en processhall med renrum, supportlokaler, lokaler för mediasystem, kontorslokaler samt ett galleri för besökare. Fabriken var integrerad med befintliga kontors- och tillverkningslokaler. Att byggnaden redan…

Gallerian

Utredning samt underlag för detaljplaneändring avseende utbyggnad av Gallerian mot Hamngatan, Hästskogången, Regeringsgatan, Malmtorgsgatan och Jakobsgatan. Fasaderna mot Hamngatan, Hästskogången, Regeringsgatan och Jakobsgatan förnyas. Entréerna framhävs tydligt och blir ljusa och välkomnande. I arkaderna placeras attraktiva butiker i gynnsamma lägen, Hästskogångens ramp ersätts med rullramper. Mot Jakobsgatan föreslås ett bostadshus och mot Malmtorgsgatan ett kontorshus.…