Donostia

Efter vinst i en markanvisningstävling planerar vi en byggnad inspirerad av platsens historia som industrihamn och den baskiska kuststaden San Sebastian, som kvarteret är döpt efter. Idén om en plats där industri genom åren mött avkoppling gav temat till byggnaden. Balkongernas uttryck med dess bärande stålpelare och tydliga mönsterverkan inspirerades av semesterstadens strandpromenad. Projektet ligger i norra Djurgården…

Kromosomen

Kromosomen blir ett av de första kvarteren i den nya stadsdelen Hagastaden. Byggnaderna arbetar med massivitet och kraftig reliefverkan. Vi fick förtroendet att rita ett av de första kvarteren i Stockholms nya område Hagastaden, där Vasastan sträcker ut sig för att möta Solna. Området kommer att bli en ny årsring i Stockholms stadsplan med en högre skala…

Helan & Halvan

Två bostadshus som skapar en tät dialog med kyrkan och kyrkoparken – vårt bidrag i en markanvisningstävling vi blev inbjudna till. Förslaget består av två lamellbyggnader som kompletterar den befintliga stadsstrukturen av lameller och punkthus. De ramar in Kyrkoparken och utgör ett filter mellan Tulegatan och Rosengatan. Helan, den högsta volymen, tydliggör korsningen Rosengatan/Tulegatan och utgör…

Valvankaret

I Högdalen – Sven Markelius 50-talsförort – adderar vi ett höghus med hyresrätter, ovanpå ett tidigare taxigarage. I Stockholmsförorten Högdalen ritar vi Riksbyggens första hyresrättsprojekt i Stockholm. Det 16 våningar höga punkthuset är ett tillägg till den befintliga stadsstrukturen med sin blandning av lägre lamellhus och höga punkthus, där bebyggelsen anpassas till topografin och naturen…

Täby Park Kv 1:7

I Täby park ritar vi vårt första Svanenmärkta flerbostadshus. Gatornas olika tempo och karaktärer speglas i byggnadernas utseende och formspråk. I samarbete med ÅWL har vi tidigare deltagit i det parallella uppdraget om att utforma stadsplanen för det framtida området kring Täby Galopp.  Nu ritar vi de första kvarteren i området: Svanenmärkta flerbostadshus i ett intressant…

Kista Parkstad – Stadsplan

Stadsdelen Kista Parkstad ger plats för 1600 nya blandade bostäder. Den unika naturen bevaras och skapar nya kvaliteter i dialog med det nybyggda. Den nya stadsdelen Kista Parkstad ska länka samman Kista med Husby. Rimliga priser samt varierade lägenhetsstorlekar och boendeformer ska bidra till den sociala hållbarheten i området. Som det mest centrala i projektets…

Odde – Byggklossar

Uppdraget handlar om att optimera användandet av en och samma byggkloss på bästa och flesta möjliga sätt i många kvarter ­– till en helt ny stadsdel. Ripellino Arkitekter fick ett utvecklingsuppdrag av Skanska att ”provtrycka”, det vill säga arbeta igenom ner i detalj, ett par tänkta kvarter i Odde – Stadsplan. Uppdragets fokus har varit…

Tidningshuset – by Pontus

Tillsammans med krögaren Pontus Frithiof har vi förkroppsligat flera restaurangkoncept och hjälpt ta matkulturen in i det klassiska Tidningshuset. I samband med ombyggnaden av husets entréer öppnar Deli, Bakery och en ny restaurang, Tidningshuset by Pontus. Den ca 1 000 kvadratmeter stora restaurangen blir Tidningshusets nya mittpunkt med plats för 240 gäster. Matsalen ligger i…

Pallas

Bredvid stadsparken i Borås skapar vi ett modernt och levande centrumkvarter med blandade verksamheter. Kvarteret Pallas i centrala Borås går från att vara ett parkeringsgarage och ett Domushus till att bli ett levande centrum i staden – en ny mötesplats för Boråsarna. På taket byggs 40 nya bostäder, Pallas Roof, som ger platsen liv över hela…

Neptun

Kvarteret Neptun i Västerås kommer med sina 120 nya hyresrätter precis intill kajen vid Mälaren att bli Sveriges första flerbostadshus med plusenergi. Plusenergihus innebär att byggnaden trots uppvärmning och vattensystem producerar ett överskott av energi. Kvarteret ligger öster om Kokpunkten och Kraftverksamhamnen och har ett direkt sjöläge, mellan de blivande lokalgatorna Neptungatan och Sjöjungfrugatan. Kvarteret rymmer…