Hotell Birger Jarl

Ledorden ‘Hemma fast borta’ berättar om ett hotell med en personlig prägel. Hotell Birger Jarl på Tulegatan i centrala Stockholm har byggt ut och om under 2012. Vi fick uppdraget att rita om restaurang, lobby, reception, matsal, konferensvåning, veranda och hotellrumsdelar. Hela hotellet har fått växa och förbättras för att moderniseras till att bli det de…

Marieberg – Detaljplaneprogram

Vad möter man på andra sidan Västerbron? I framtiden planeras en ny förtätad bostadsstadsdel kring DN-skrapan – det nya Marieberg. Marieberg – området på andra sidan Västerbron norrut från Hornstull – är ett av Stockholms stads nya planerade förtätningsområden. Stockholms stad presenterade i maj 2012 ett förslag till Detaljplaneprogram för Mariebergs framtida utveckling. Förslaget innehåller…

Borås Park

Borås Park får en ny entré med ett landmärke i form av entrébyggnad med hotell och studentbostäder. En entréplats lotsar besökarna rätt och skapar en gemensam mittpunkt för Alidebergsbadet, Folkets Park och Borås Djurpark.

Stockholmsmässan – A-hallen

A-Hallen är med sina 26 000 m2 utställningsyta Stockholmsmässans största utställningshall. Där inne skall allt kunna hända och ändras snabbt. Vi har utformat en till- och ombyggnad av hela hallen som nyttjas som utställnings- och konferenslokal. Förslag för nytt golv, väggar, blockväggar, tak, belysning och pelarinklädnad tas fram. A-Hallen måste vara flexibel; avdelningsbar med blockväggar för…

Stockholmsmässan – A-galleriet

A-galleriet bildar tillsammans med det tidigare ombyggda B-galleriet ett kommunikationsstråk mellan Västra och Östra entrén. Det långsträckta rummet förses med ett transparent undertak av vit sträckmetall, som en hinna mellan vistelserummet och de tekniska installationerna. Takskiktet vandrar också ner på väggen och dioder kommer att ge en färgad ljusrymd ovan undertaket. Levande gröna växtväggar finns…

Hilton Slussen

Hotellet Hilton Slussen utstrålar en helt ny atmosfär nattetid. Nya lampetter är monterade kring samtliga fönster och kan regleras i olika mönster. Vi fick förtroendet att utforma belysningen av Hilton Slussens paradfasad mot Gamla stan. Projektet omfattar fasadrenovering och ny fasadbelysning för hotellet och har genomförts i nära samarbete med Michael Hallbert Ljusdesign AB. Genom…

Skanstull – Stadsplan

Så centralt på Södermalm och dominerat helt av motorvägseststik. Detta vill vi ändra på i vårt uppdrag att skissa på en ny stadsplan till Skanstullsområdet. Skanstull präglas av tung trafik och är i första anblick en plats för slingrande broar och betongstrukturer. I den uppsplittrade miljön: mellan, under och vid sidan av bilramper och vägar…

Södra Värtan – Stadsplan

Konceptet är en ”Stadsdelshamn”. Förslaget pekar på behovet av att åstadkomma samverkan mellan småskalig stad och storskalig industrihamn. Detta stadsutvecklingsförslag har tagits fram i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor. Kvartersstrukturen är utformad i samarbete med akustiker för att minimera buller på bostadsgårdarna, men samtidigt ge husen maximalt med utsikt mot vattnet och Stockholms inlopp. Förslaget definierar…

Stockholmsmässan – B-galleriet

B-galleriet är ett förbindelse- och utställningsstråk som löper från Stockholmsmässans huvudentré till den nya AE-hallen och östra entrén. Det låga B-galleriet har fått undertak av blanka, veckade metallkassetter, en ”krusad vattenyta”. Det blanka taket ger en illusion av rymd och reflekterar ljus in i lokalen. Med färgat ljus ovanför de blanka kassetterna åstadkoms zoner med…

Mältaren

Fönstersättningen är unik där varje kontorsrumsmodul får två fönster i olika höjd, ett högt sittande som ger dagsljus utan att blända och ett lägre som ger utsikt. Kontorsbyggnaden i Hammarby Sjöstad har en reliefmönstrad betongfasad som bildar en skyddande mur mot Hammarby allé. Fasaden är indelad i vinklade fasetter som ger ett levande skuggspel. Den…