M27M30

Projektet består av en komposition av gammalt och nytt, en länk mellan den nya årsringen av höga byggnader på Marieviks udde och den inre delen av stadsdelen med äldre bebyggelse. På Marieviks udde planeras en helt ny stadsdel, med plats för nya bostäder och en blandning av gamla och nya verksamhetslokaler. Vårt kvarter består av…

Marievik 15

När Marievik utvecklas ritar vi ett bostadskvarter med en reslig byggnad på 32 våningar. På Marieviks udde planeras en helt ny stadsdel, med plats för ca 1000 nya bostäder precis intill vattnet. Vårt kvarter består av fem huskroppar i 8-32 våningar som innehåller ca 230 lägenheter, förskola, restaurang och lokaler. Kvarteret öppnar sig mot Årstaviken…

Sveriges paviljong Expo 2020

Skogen är på samma gång ett svenskt adelsmärke, en arketypisk miljö och en plats för reflektion som gynnar fantasi och kreativitet; ett växande och dynamiskt ekosystem och en gemenskap av levande varelser förbundna med varandra. Tillsammans med Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti utvecklade vi vårt vinnande förslag till Expo 2020 i Dubai. Förslaget…

Brygga

Ett hållbart byliv när rum för arbete, fritid och utbildning korskopplas Förslaget ”Brygga” bygger i olika skalor vidare på det som är identitetsstarkt för Bjärred idag, samtidigt som ramverket för ett framtida hållbart byliv skapas. Som en framtidsvision utforskar förslaget hur staden i och med digitaliseringen kan utvecklas när livsstil, snarare än arbete, blir avgörande…

Handelsskeppet

Ett nytt urbant bostadskvarter med saluhall och förskola kan bli den nya entréporten till det nya Sollentuna centrum. Vi fick förtroendet av PEAB att gestalta nya urbana bostäder med förskola i det gamla mässkvarteret i Sollentuna. ”Handelsskeppet” är en ny typ av stadskvarter som inte skall upplevas för brokigt och sönderfallande på avstånd, men ändå…

SEB – Arenastaden

SEB:s nya kontor i Arenastaden. Projektet är uppdelat i tre stadskvarter, tätt inflätade med stadens övriga gator – en stad i staden. Projektet är med sina 97 000 kvadratmeter BTA och 4 500 arbetsplatser ett av Sveriges största kontor. Uppdelningen i separata husvolymer gör att det ändå upplevs som vanliga stadskvarter. Rörelsen i och kring…

Drabantenhuset

Drabantenkvarteret visar upp nyaste nytt inom äldreboende och hur en baksida blir en ny framsida – ett urbant kvarter som innehåller allt. Drabanten blir Upplands Väsbys och Väsby centrums nya framsida och kommer att utgöra fonden för den nya stadsparken, Blå parken. Byggnaden är rättfram i sin taggiga framtoning, men följsam i förhållande till stadsrummet. Kvarteret…

Kajplats 6

Kajplats 6 reser sig högt över Liljeholmskajen. I topprestaurangen njuter man en milsvid utsikt över hela Stockholm. Kvarteret Kajplats 6 i Liljeholmen består av två delar: ett U-format stadskvarter i 6-7 våningar och en högdel i 26 våningar. I gatunivå finns lokaler för att göra gata och kaj mer levande. Fasaderna kläs med keramiska plattor i…

Berghus 3

Berghus 3 står intill en bergvägg. Via byggnadens takterrass finns en direktlänk till Årstaskogens grönska. Berghus 3 inrymmer 36 lägenheter samt en förskola med fyra avdelningar. Byggnaden är placerad mellan bergväggen i söder och Sjöviksvägen i norr. Loftgångar öppnar byggnaden mot bergväggen och skapar en dramatik mellan byggnad och brant. Gestaltningen har sin utgångspunkt i…

Läktarhuset

De nya bostäderna vänder sig mot Kristinebergs IP. Tillsammans med Paul Hedqvists läktarbyggnad på andra sidan planen ramar kvarteret in park och idrottsplats. Den indragna takvåningen med sitt kraftigt utskjutande pulpettak blir ett signum för byggnaden där den reser sig över lindarna intill idrottsplatsen. Byggnaden är utformad med inspiration från Paul Hedqvists läktarbyggnad på andra sidan…