Vision

Ripellino Arkitekter arbetar med arkitektur i samklang.

Kontexten är utgångspunkten när vi utformar moderna byggnader och omgivningar. Analysen ligger alltid som grund för våra projekt: hur fungerar platsen idag? Vad kan vi tillföra? Samtiden och det förflutna befinner sig sida vid sida i den byggda miljön. Arkitektur ska stödja en kontinuitet av historien, snarare än att ta avstånd från den. Likväl innebär varje projekt vi genomför en förändring för staden och omgivningen.

Vår arkitektur söker stringens för att hålla under lång tid. Vi utformar byggnader med förfinade detaljer. Vi kontrasterar upprepningar och serier med ett fåtal utvalda accenter. Vi arbetar med vägda proportioner och precision.

Samhället möter idag utmaningar på flera fronter, men den byggda miljön kan stödja oss i strävan att leva tillsammans ett hållbart liv. För oss är den urbana och nära staden svaret på flera av utmaningarna. Vi vill skapa en stad som är gångbar i ett längre perspektiv. Aktuella digitala verktyg hjälper oss vid sidan av handskisser och verkstadsprover att utveckla våra projekt från idé till byggnad. Vi undersöker kontinuerligt rationalismens estetik. Vi tror på urbanitet. Vi skapar stadens arkitektur.

Organisation

Ripellino Arkitekter är en del av Reflex Arkitekter.

Varje medarbetare i både ett internteam och ett eller flera projektteam. Genom engagemang i internteam blir vi alla delaktiga i kontorets övergripande verksamhet och arbetar med mer än de arkitektoniska uppgifterna vi har framför oss. Vissa av oss sköter kontorets utbildning och bibliotek, medan andra hanterar våra IT-frågor.

Våra arkitekturprojekt drivs av en teamledare som har ansvar för projektet och teamet. Genom att formulera och kommunicera våra visioner internt skapar vi en inkluderande arbetsprocess där alla kan föra projektet i samma riktning. En process som är både förnuftig och metodisk. På så vis kan vi landa i en gemensam gestaltning som går att förmedla och förklara även i senare led.

Historik

Alessandro Ripellino Arkitekter AB startades 2014. Alessandro och många på kontoret har sin bakgrund inom Rosenbergs Arkitekter som grundades 1955, och från början hette Rosenberg & Stål. Alessandro Ripellino började arbeta på Rosenbergs Arkitekter 1987 och ansvarade för ett flertal stora projekt, däribland SEB Bankhus 90 tillsammans med Gustaf Rosenberg. 1993 tog Alessandro och Inga Varg över kontoret och drev det tillsammans fram till 2013.

Under tiden som delägare av Rosenbergs Arkitekter ansvarade Alessandro för ett flertal komplexa projekt: flerbostadshus, kontorshus, utställnings- och konferenslokaler samt stadsutvecklingsprojekt. Projekt i Stockholm som Lindhagsskrapan på Kungsholmen, bostäder och kontor i Hammarby Sjöstad samt stadsplaner för Västra City, Söderstaden, Södra Värtan, Masthamnen och Älvsjö.

Under åren 1998-2013 har Alessandro varit huvudarkitekt för utvecklingen av Stockholmsmässan i Älvsjö och ansvarat för utbyggnaden av mässan med bland annat Talk Hotel, utställningshallar och nya huvudentréer.

Rosenbergs Arkitekter var mycket framgångsrikt och hade 2013 nått en storlek där ägarna såg fördelar med att dela upp det i två separata verksamheter. År 2014 utkom boken Alessandro Ripellino och Inga Varg – Rosenbergs Arkitekter på Arvinius och Orfeus förlag som handlar om Ingas och Alessandros tjugo år som delägare av Rosenbergs Arkitekter.

Utmärkelser

2012
Lindhagenskrapan nomineras till Årets Stockholmsbyggnad
AE-hallen tilldelas International Galvanizing Awards
Lindhagenskrapan nomineras till Svensk Betongs Arkitekturpris

2010
AE-hallen nomineras till Stålbyggnadspriset
AE-hallen nomineras till Ljuspriset

2008
Rica Talk Hotel tilldelas Glaspriset

2006
Rica Talk Hotel tilldelas Ljuspriset
Rica Talk Hotel tilldelas Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris

2000
Ericssons utvecklingskontor i Mjärdevi Science Park i Linköping nomineras till Betongelementföreningens arkitekturpris1992
SEB:s kontorsbyggnad i Rissne tilldelas Betongelementföreningens Arkitekturpris1991
Belysningsarmaturen Stockholmspendeln tilldelas Utmärkt Svensk Form

Partners

Alessandro
Ripellino
konstnärlig ledare & vd

Alessandro Ripellino är utbildad vid arkitekturfakulteten vid Università di Roma La Sapienza. Han har varit gästforskare i hållbar stadsutveckling vid KTH i Stockholm och är verksam i Sverige sedan 1982. Mellan 1993 och 2014 ägde och drev han tillsammans med Inga Varg arkitektkontoret Rosenbergs Arkitekter. Alessandro har genom ett flertal uppmärksammade projekt gjort sig känd för karaktärsfulla byggnader som tydligt samspelar med platsen och på ett respektfullt sätt infogas i befintlig bebyggelse. Hans arkitektur tar avstamp i den italienska rationalismen, men med tydliga influenser från skandinavisk modernism och ett allt större engagemang i den samtida stadens utveckling. Hans arbeten sträcker sig från komplexa stadsplaneringsprojekt och detaljprojektering av byggnader till inredning, ljusdesign och ett flertal samarbeten med konstnärer. Några av hans mest framträdande projekt på senare år är Lindhagenskrapan, planen för Stockholms Central/Västra City, Stockholmsmässan och SEB – Arenastaden. Alessandro är konstnärlig ledare, vd och kundansvarig.

Ylva Åborg
kontorsledare & partner

Ylva Åborg är utbildad vid KTH, Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm samt TU i Delft, Holland. Ylva har en bakgrund som projektledare på ideella organisationer och ett särskilt intresse för arbetsmetod och dialog i designprocesser. Hon är teamledare för ett flertal av kontorets pågående visionsarbeten, detaljplaner, utredningar och tidiga skeden med inriktning på stadsutveckling och hållbar stadsbyggnad. För närvarande arbetar Ylva med stadsutveckling på flera platser i Stockholm, samt med tidningskvarteret i Marieberg där hon i nära samarbete med förvaltare och hyresgäster ansvarar för fastighetens successiva utveckling. Ylva är kontorsledare och kundansvarig.