alessandro_ripellino_portrait
Arkitektur
– en dialog
med tiden

Vision

Varje stad avspeglar tidens gång. Att bygga en stad innebär kontinuerlig förändring, adderande och nya lager av byggnader, människor och relationer. Varje stad talar genom sina byggnader och platser, som tillsammans skapar en gemensam berättelse.

Byggnader och platser förenas och samverkar genom komplexa relationer. Stadens flöden och flödet inuti dess byggnader samverkar med arkitektoniska uttryck från olika tider. Arkitektur skapas genom en dialog mellan tid, plats, verksamhet och aktörer. Dialogen är ständig; den omgivande staden tystnar aldrig.

Vi utvecklar städer genom att skapa byggnader och offentliga platser av hög kvalitet, som är hållbara och anpassningsbara över tid. “Tabula rasa”-begreppet är föråldrat. Vår utgångspunkt är den befintliga stadsväven som vi förfinar och lägger nya värden till. Den specifika arkitektoniska formen skapas alltid av detaljerna i den omgivande kontexten.

Den moderna medielogiken har lett till ett nytt förhållande mellan byggnadens beständighet och bildens flyktighet. Den ökande hastigheten i produktion och förmedling av bilder kräver ett allt större mått av reflektion.

Allmänna platser, viktiga byggnader och destinationer i staden bör tillåtas att märkas och få en egen unik röst. Det är landmärken, ibland synliga på håll. Deras speciella status ger dem rätten att påverka stadsbilden, silhuetten eller stadens strandlinje. Några få av byggnaderna bör till och med ges en ikonisk karaktär och form, som  lösgör sig från stadens gränser, nå ut och möta världen.

Vi accepterar inte att byggnader enbart blir till bilder. Ikoner måste vara starka men också känsliga för sitt sammanhang. Den moderna medielogiken har lett till ett nytt förhållande mellan byggnadens beständighet och bildens flyktighet. Den ökande hastigheten i produktion och förmedling av bilder kräver ett allt större mått av reflektion. En intellektuell ansats till frågan tillsammans med ett genuint intresse i, och erfarenhet av, konstruktionens precisa detaljer och processer, är vårt svar på dessa motsättningar.

Vår arkitektur söker precision och skapas för att hålla under en lång tid, och vi utforskar kontinuerligt vägar att utforska modern tillverkningsteknik och strukturalismens estetik. Därigenom sammanfogas rationaliteten med arkitekturen i en mänsklig skala, som karakteriseras av en ödmjuk attityd rotad i nordisk tradition.

För oss är det avgörande att vi koncentrerar oss på kärnan av vår disciplin, produktionen av byggnader som i sin tur kan reproducera staden. Vi söker ständigt efter strategier som befäster arkitektens roll som dirigent med byggmästarfokus. Detta för att motstå trenden att låta byggnader bli efemära, lättviktiga kulisser eller objekt.

Alessandro Ripellino

Profil

Alessandro Ripellino Arkitekter utvecklar relationer och samarbete. När vi ritar byggnader arbetar vi med relationer mellan omgivning och byggnadsprogram, dåtid och samtid. Ju mer komplext sammanhanget är, desto större nytta kan vi göra. Arkitektur handlar alltid om att förändra en plats. Det är därför vår övertygelse att varje projekt kräver ett aktivt ställningstagande.

Team

ARKITEKTURTEAM
Alla medarbetare ingår i ett eller flera projektteam som leds av en teamledare. Teamledarna leder och samordnar de specifika arkitekturprocesserna internt och externt, samt ansvarar för tät dialog med beställare och samarbetspartners, se under Projekt.

INTERNTEAM
Alla medarbetare ingår i ett internt team, med ett specifikt ansvarsområde inom företaget – 5 större team leds av 4 operativa ledare.

Personal och Utbildning
Hanna P, Erik, Flavia, Gustav, Ylva.

Kommunikation och PR
Emelie, Elias, Harriet, Isabel, Jon, Malin, Minjee, Mohammed.

Marknad och Avtal
Emelie, Joanna, Harriet, David

Kvalitets- och Miljösystem
Per-Åke, Hanna S, Jose, Karin, Katarina, Therese.

IT och Lokal
Nanna, Carmen, Elsa, Eva-Lena, Fredrik, Llatzer, Stefan.

Ledningsgrupp

Alessandro Ripellino och Ylva Åborg är företagets ägare och partners. De har ett gemensamt förflutet i kontorets bakgrund och historia, Rosenbergs Arkitekter.
Företagets ledningsgrupp består av kontorschef Ylva Åborg, konstnärlig ledare/VD Alessandro Ripellino, de operativa ledarna samt kontorets ekonomiansvarig.

Historik

Alessandro Ripellino Arkitekter AB startades i mars 2014. Alessandro och många i arkitektteamet på Alessandro Ripellino Arkitekter har sin bakgrund inom Rosenbergs Arkitekter som grundades 1955 och hette under den första tiden Rosenberg och Stål Arkitektkontor. Alessandro Ripellino arbetade på kontoret från 1987 och ansvarade för ett flertal stora projekt, däribland SEB-Bankhus 90, tillsammans med Gustaf Rosenberg innan Alessandro och Inga Varg tog över och drev kontoret tillsammans från år 1993 till 2013.

Under tiden som delägare av Rosenbergs Arkitekter ansvarade Alessandro för ett flertal komplexa projekt: flerbostadshus, kontorshus, utställning- och konferenslokaler samt stadsutvecklingsprojekt. Exempel på projekt är Lindhagsskrapan i Stockholm, bostäder och kontor i Hammarby Sjöstad samt stadsplaner i Västra City, Söderstaden, Södra Värtan, Masthamnen och Älvsjö.

Under åren 1998-2013 har Alessandro varit huvudarkitekt för utvecklingen av Stockholmsmässan i Älvsjö och ansvarat för utbyggnaden av Mässan med bland annat Talk Hotel, utställningshallar och nya huvudentréer.

Rosenbergs Arkitekter var mycket framgångsrikt och hade 2013 nått en storlek där ägarna såg fördelar med att dela upp det i två separata verksamheter. År 2014 utkom boken Alessandro Ripellino och Inga Varg – Rosenbergs Arkitekter på Arvinius och Orfeus förlag som handlar om Ingas och Alessandros tjugo år som ägare av Rosenbergs Arkitekter.

Utmärkelser

2012
Lindhagenskrapan nomineras till Årets Stockholmsbyggnad
AE-hallen tilldelas International Galvanizing Awards
Lindhagenskrapan nomineras till Svensk Betongs Arkitekturpris

2010
AE-hallen nomineras till Stålbyggnadspriset
AE-hallen nomineras till Ljuspriset

2008
Rica Talk Hotel tilldelas Glaspriset

2006
Rica Talk Hotel tilldelas Ljuspriset
Rica Talk Hotel tilldelas Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris

2000
Ericssons utvecklingskontor i Mjärdevi Science Park i Linköping nomineras till Betongelementföreningens arkitekturpris1992
SEB:s kontorsbyggnad i Rissne tilldelas Betongelementföreningens Arkitekturpris1991
Belysningsarmaturen Stockholmspendeln tilldelas Utmärkt Svensk Form

Partners

Alessandro
Ripellino
konstnärlig ledare & vd

Alessandro Ripellino är utbildad vid arkitekturfakulteten vid Università di Roma La Sapienza. Han har varit gästforskare i hållbar stadsutveckling vid KTH i Stockholm och är verksam i Sverige sedan 1982. Mellan 1993 och 2014 ägde och drev han tillsammans med Inga Varg arkitektkontoret Rosenbergs Arkitekter. Alessandro har genom ett flertal uppmärksammade projekt gjort sig känd för karaktärsfulla byggnader som tydligt samspelar med platsen och på ett respektfullt sätt infogas i befintlig bebyggelse. Hans arkitektur tar avstamp i den italienska rationalismen, men med tydliga influenser från skandinavisk modernism och ett allt större engagemang i den samtida stadens utveckling. Hans arbeten sträcker sig från komplexa stadsplaneringsprojekt och detaljprojektering av byggnader till inredning, ljusdesign och ett flertal samarbeten med konstnärer. Några av hans mest framträdande projekt på senare år är Lindhagenskrapan, planen för Stockholms Central/Västra City, Stockholmsmässan och SEB – Arenastaden. Alessandro är konstnärlig ledare, vd och kundansvarig.

Ylva Åborg
kontorsledare & partner

Ylva Åborg är utbildad vid KTH, Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm samt TU i Delft, Holland. Ylva har en bakgrund som projektledare på ideella organisationer och ett särskilt intresse för arbetsmetod och dialog i designprocesser. Hon är teamledare för ett flertal av kontorets pågående visionsarbeten, detaljplaner, utredningar och tidiga skeden med inriktning på stadsutveckling och hållbar stadsbyggnad. För närvarande arbetar Ylva med stadsutveckling på flera platser i Stockholm, samt med tidningskvarteret i Marieberg där hon i nära samarbete med förvaltare och hyresgäster ansvarar för fastighetens successiva utveckling. Ylva är kontorsledare och kundansvarig.