Grönt kvarter i Täby Parkstad

Alessandro Ripellino Arkitekter har fått i uppdrag att rita Skanskas första kvarter i Täby Parkstad. Kvarteret ligger centralt i området och kommer att innehålla både lägenheter och verksamheter i bottenplan. Projektet har höga miljökrav då det kommer att vara Svanenmärkt och Grönt 2 enligt Skanskas egen miljöklassificering, vilket bland annat innebär en minskning av koldioxidutsläpp…

Pionjärprojekt med plusenergistandard

I Almedalen premiärvisar i dag Sveafastigheter Bostad sitt projekt Kvarteret Neptun i nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand. Projektet planeras att bli ett av Sveriges första större flerbostadsprojekt med plusenergistandard – byggnaderna kommer alltså att producera mer energi än de förbrukar. Solenergi och stadsekologiska värden har fått styra gestaltningen av de tre husen. Kvarteret rymmer två lamellhus…

Parallella uppdrag Södra Värtan

Alessandro Ripellino Arkitekter har bjudits in att vara med i parallella uppdrag för ca 50 bostäder i hamnområdet Södra Värtan. Planområdet är en del i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och har högt ställda hållbarhetsmål för energi, dagsljus, mobilitetsindex, grönytefaktor och bullernivåer. Vi kommer att ta fram förslag på arkitektonisk gestaltning och trapphusstruktur för Borätts…

Idéskiss för Stockholms centralstation

Vi har varit med och utvecklat en av flera tidiga idéskisser för att visa hur framtidens Centralstation skulle kunna gestaltas. Arbetet genomfördes under 2015 åt fastighetsägaren Jernhusen som nu har presenterat sina planer. Idén är att den nya byggnaden ska läggas ovanpå spåren genom att däcka över den södra bangården. Den nya terminalbyggnaden integreras med den gamla stationen från 1871…

Bygglov för Valvankaret

Nu har vi fått bygglov för kv Valvankaret i Högdalen där vi ritar ett 16-våningshus med 82 små miljöanpassade hyreslägenheter åt Riksbyggen. Under våren kommer vi att detaljprojektera bygghandlingar tillsammans med Serneke som ska bygga i samverkansentreprenad. Projektet utförs enligt miljöstandarden Miljöbyggnad, minst nivå silver, och har en rad satsningar på energi och mobilitet.

Allmännyttan nu!

Kvarteret Vitsippan som vi har ritat för AB Bostäder i Borås ställs ut på utställningen “Allmännyttan nu!” som äger rum på Stockholm Furniture & Light Fair 9-13 februari. Utställningen visar tio bostadsprojekt designade av Sveriges ledande arkitekter för allmännyttiga bostadsföretag. Välkommen till A35:19 i Hall Alder på Stockholmsmässan. “Allmännyttan nu!” är skapad av Summit, Sveriges Arkitekter och Stockholm Furniture & Light Fair.…