Pionjärprojekt med plusenergistandard

I Almedalen premiärvisar i dag Sveafastigheter Bostad sitt projekt Kvarteret Neptun i nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand. Projektet planeras att bli ett av Sveriges första större flerbostadsprojekt med plusenergistandard – byggnaderna kommer alltså att producera mer energi än de förbrukar. Solenergi och stadsekologiska värden har fått styra gestaltningen av de tre husen. Kvarteret rymmer två lamellhus…

3 500 hittade rätt med vår valkompass

För att få igång diskussionen om Stockholms stadsbyggnadsfrågor i den lokala valdebatten gjorde vi en egen valkompass baserad på en politikerenkät som besvarades av samtliga större partier. Sedan kunde allmänheten göra testet på nätet och se vilket parti som stämde bäst med de egna åsikterna. Inte mindre än 3 500 personer gjorde testet och många valde att dela vidare kompassen…

Liljeholmen i DN

Idag presenteras utvecklingen av Liljeholmens framtid i DN:s Stockholmsbilaga.  Alessandro Ripellino Arkitekter har tillsammans med Jernhusen utvecklat förslaget som med ny bebyggelse binder samman Liljeholmen och Södermalm. Målet är att utveckla attraktiva gång- och cykelstråk, tydliga offentliga rum och skapa upp mot 3000 nya bostäder. När innerstaden ska växa blir brokopplingarnas kvalité och miljö avgörande.…

Vårt senaste projekt – en granskog

Alessandro Ripellino Arkitekter har i ett nytt konstnärssamarbete förverkligat ännu ett konstverk på Stockholmsmässan. Bakom verket, som föreställer en familj av stiliserade granar, står konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling. Vi har hjälpt konstnärerna att realisera idén om en funktionell rumsavdelare i Stockholmsmässans nya entréhall som samtidigt är en konstnärlig lek med nationalsymboler och svenskars förhållande till…