Liljeholmen i DN

Idag presenteras utvecklingen av Liljeholmens framtid i DN:s Stockholmsbilaga.  Alessandro Ripellino Arkitekter har tillsammans med Jernhusen utvecklat förslaget som med ny bebyggelse binder samman Liljeholmen och Södermalm. Målet är att utveckla attraktiva gång- och cykelstråk, tydliga offentliga rum och skapa upp mot 3000 nya bostäder. När innerstaden ska växa blir brokopplingarnas kvalité och miljö avgörande.…