Parallellt uppdrag för Gallerian

Tillsammans med Snøhetta, Lundgaard & Tranberg och Wingårdhs har vi av AMF inbjudits till parallellt uppdrag för utveckling av ca 40 000 kvm kontor och bostäder i Gallerian inom kv Trollhättan i centrala Stockholm. Mottot för vårt förslag är Kambium, som är tillväxtskiktet i ett träd, omedelbart under barken. Begreppet är en metafor för tillväxt, näringsutbyte och…

Psst… du har väl inte missat vår bok?

Alessandro Ripellino drev tillsammans med Inga Varg, mellan 1993-2013, Rosenbergs Arkitekter som var ett av Sveriges mest välrenommerade arkitektkontor. Under 2014 delades kontoret efter 20 år och Alessandro Ripellino Arkitekter startades. Med anledning av detta har Arvinius + Orfeus Förlag gjort den första större sammanställningen av Rosenbergs Arkitekters produktion, i en bok som kom ut i höst och distribueras…

3 500 hittade rätt med vår valkompass

För att få igång diskussionen om Stockholms stadsbyggnadsfrågor i den lokala valdebatten gjorde vi en egen valkompass baserad på en politikerenkät som besvarades av samtliga större partier. Sedan kunde allmänheten göra testet på nätet och se vilket parti som stämde bäst med de egna åsikterna. Inte mindre än 3 500 personer gjorde testet och många valde att dela vidare kompassen…

Liljeholmen i DN

Idag presenteras utvecklingen av Liljeholmens framtid i DN:s Stockholmsbilaga.  Alessandro Ripellino Arkitekter har tillsammans med Jernhusen utvecklat förslaget som med ny bebyggelse binder samman Liljeholmen och Södermalm. Målet är att utveckla attraktiva gång- och cykelstråk, tydliga offentliga rum och skapa upp mot 3000 nya bostäder. När innerstaden ska växa blir brokopplingarnas kvalité och miljö avgörande.…