Materialföreläsning på CBI

Alessandro Ripellino är inbjuden att föreläsa på CBI Betonginstitutet om sina byggnader av betong, stål och trä. Föreläsningen är en del i CBI:s seminariedag om forskning och kompetensutveckling, där även Årets Betongarkitekter, Sanna Hederus & Åsa Kallstenius från Kod Arkitekter kommer att visa Widerströmska huset i Solna och Urs Mueller från CBI kommer att prata…