Parallellt uppdrag för Gallerian

Tillsammans med Snøhetta, Lundgaard & Tranberg och Wingårdhs har vi av AMF inbjudits till parallellt uppdrag för utveckling av ca 40 000 kvm kontor och bostäder i Gallerian inom kv Trollhättan i centrala Stockholm. Mottot för vårt förslag är Kambium, som är tillväxtskiktet i ett träd, omedelbart under barken. Begreppet är en metafor för tillväxt, näringsutbyte och…