Parallella uppdrag Södra Värtan

Alessandro Ripellino Arkitekter har bjudits in att vara med i parallella uppdrag för ca 50 bostäder i hamnområdet Södra Värtan. Planområdet är en del i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och har högt ställda hållbarhetsmål för energi, dagsljus, mobilitetsindex, grönytefaktor och bullernivåer. Vi kommer att ta fram förslag på arkitektonisk gestaltning och trapphusstruktur för Borätts…

Vinst i Solar Challenge-tävlingen

Vi gratulerar vår medarbetare Daniel Lindberg som tillsammans med Michiel van Noord från hållbarhetskonsulterna Esam kammade hem förstapriset i den internationella tävlingen Stockholm Solar Challenge. Bland bidrag från 775 personer i 458 lag från 71 länder vann deras soldrivna vattningsanläggning för urbana växtväggar som visar hur solenergi kan bli en integrerad del av stadsmiljön i Norra…

Projekttävling i Älvjsö

Efter prekvalificering har vi blivit utvalda att delta i projekttävling för strukturplan och bostadsutveckling i området kring Ericssons gamla kabelverk i Älvsjö. Extra kul tycker vi, då vi har deltagit mycket i Älvsjös utveckling genom åren. Inbjudan kommer från Familjebostäder som i samråd med Stockholms Stad har valt ut fem arkitektteam att ta fram utformning av ca…

Parallellt uppdrag för Gallerian

Tillsammans med Snøhetta, Lundgaard & Tranberg och Wingårdhs har vi av AMF inbjudits till parallellt uppdrag för utveckling av ca 40 000 kvm kontor och bostäder i Gallerian inom kv Trollhättan i centrala Stockholm. Mottot för vårt förslag är Kambium, som är tillväxtskiktet i ett träd, omedelbart under barken. Begreppet är en metafor för tillväxt, näringsutbyte och…

Vårt senaste projekt – en granskog

Alessandro Ripellino Arkitekter har i ett nytt konstnärssamarbete förverkligat ännu ett konstverk på Stockholmsmässan. Bakom verket, som föreställer en familj av stiliserade granar, står konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling. Vi har hjälpt konstnärerna att realisera idén om en funktionell rumsavdelare i Stockholmsmässans nya entréhall som samtidigt är en konstnärlig lek med nationalsymboler och svenskars förhållande till…