Parallella uppdrag Södra Värtan

Alessandro Ripellino Arkitekter har bjudits in att vara med i parallella uppdrag för ca 50 bostäder i hamnområdet Södra Värtan. Planområdet är en del i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och har högt ställda hållbarhetsmål för energi, dagsljus, mobilitetsindex, grönytefaktor och bullernivåer. Vi kommer att ta fram förslag på arkitektonisk gestaltning och trapphusstruktur för Borätts…

Förnyelse av industrikvarter

Under våren har vi på uppdrag av Vasakronan och Brf Söders Hantverkshus tagit fram ett förslag till omvandling av kvarteret Sandbacken Mindre på Södermalm. Förslaget som nu är ute på samråd är framtaget i samarbete med arkitekter på Reflex och Svanström Scherrer. Planområdet omfattar den hantverksbyggnad där vårt kontor ligger, en angränsande kontorsfastighet och en parkeringsplats. Om planen…

Idéskiss för Stockholms centralstation

Vi har varit med och utvecklat en av flera tidiga idéskisser för att visa hur framtidens Centralstation skulle kunna gestaltas. Arbetet genomfördes under 2015 åt fastighetsägaren Jernhusen som nu har presenterat sina planer. Idén är att den nya byggnaden ska läggas ovanpå spåren genom att däcka över den södra bangården. Den nya terminalbyggnaden integreras med den gamla stationen från 1871…

Kistadal – en ny stadsdel i stadsdelen

Strategisk Arkitektur, Alessandro Ripellino Arkitekter och Land Arkitektur har gemensamt, som arkitektgruppen Kistadal, påbörjat arbetet med att utveckla en ny stadsdel i Kista. Uppdragsgivare är Skanska och Areim i samarbete med IBM, vars gamla kontorsanläggning byggs om till studentbostäder. I norra Kista vid IBM:s kontor planeras en ny kvartersstad med omkring 2 000 bostäder. –…