Idéskiss för Stockholms centralstation

Vi har varit med och utvecklat en av flera tidiga idéskisser för att visa hur framtidens Centralstation skulle kunna gestaltas. Arbetet genomfördes under 2015 åt fastighetsägaren Jernhusen som nu har presenterat sina planer. Idén är att den nya byggnaden ska läggas ovanpå spåren genom att däcka över den södra bangården. Den nya terminalbyggnaden integreras med den gamla stationen från 1871…