Inbjudan till nytt parallelluppdrag

Tillsammans med Snøhetta, Wingårdhs, och Lundgaard & Tranberg har vi blivit inbjudna att delta i ett parallellt uppdrag för en helt ny byggnad i Galleria-kvarteret på Hamngatan i centrala Stockholm, vid korsningen Hamngatan – Regeringsgatan. Uppdragsgivare är Fastighetsägaren AMF fastigheter. Projektet omfattar kontor och handel samt en mindre andel bostäder, vilket vi tror kan bidra…

Huvudentrén är invigd

Nu är huvudentrén till Stockholmsmässan invigd och redo att ta emot 1,5 miljoner besökare per år. Efter nästan två års noggrann projektering och samordning fick vi äntligen uppleva den stora entréhallens ljus och rymd. Vi har jobbat i tätt samarbete med våra medkonsulter på ELU, WSP och Metator för att planera allt i minsta detalj…

Materialföreläsning på CBI

Alessandro Ripellino är inbjuden att föreläsa på CBI Betonginstitutet om sina byggnader av betong, stål och trä. Föreläsningen är en del i CBI:s seminariedag om forskning och kompetensutveckling, där även Årets Betongarkitekter, Sanna Hederus & Åsa Kallstenius från Kod Arkitekter kommer att visa Widerströmska huset i Solna och Urs Mueller från CBI kommer att prata…