Huvudentrén är invigd

Nu är huvudentrén till Stockholmsmässan invigd och redo att ta emot 1,5 miljoner besökare per år. Efter nästan två års noggrann projektering och samordning fick vi äntligen uppleva den stora entréhallens ljus och rymd. Vi har jobbat i tätt samarbete med våra medkonsulter på ELU, WSP och Metator för att planera allt i minsta detalj…