Grönt kvarter i Täby Parkstad

Alessandro Ripellino Arkitekter har fått i uppdrag att rita Skanskas första kvarter i Täby Parkstad. Kvarteret ligger centralt i området och kommer att innehålla både lägenheter och verksamheter i bottenplan. Projektet har höga miljökrav då det kommer att vara Svanenmärkt och Grönt 2 enligt Skanskas egen miljöklassificering, vilket bland annat innebär en minskning av koldioxidutsläpp…