3 500 hittade rätt med vår valkompass

För att få igång diskussionen om Stockholms stadsbyggnadsfrågor i den lokala valdebatten gjorde vi en egen valkompass baserad på en politikerenkät som besvarades av samtliga större partier. Sedan kunde allmänheten göra testet på nätet och se vilket parti som stämde bäst med de egna åsikterna. Inte mindre än 3 500 personer gjorde testet och många valde att dela vidare kompassen…

Liljeholmen i DN

Idag presenteras utvecklingen av Liljeholmens framtid i DN:s Stockholmsbilaga.  Alessandro Ripellino Arkitekter har tillsammans med Jernhusen utvecklat förslaget som med ny bebyggelse binder samman Liljeholmen och Södermalm. Målet är att utveckla attraktiva gång- och cykelstråk, tydliga offentliga rum och skapa upp mot 3000 nya bostäder. När innerstaden ska växa blir brokopplingarnas kvalité och miljö avgörande.…

Rivning pågår

Under sommaren har arbetet med en ny entré till Tidningshuset i Marieberg påbörjats. Tidningskvarteret i Marieberg ritades ursprungligen av arkitekten Paul Hedqvist för Bonnier och tidningarna DN och Expressen och det har blivit en modern klassiker i Stockholms stadsbild. Nu utvecklar vi tillsammans med Fabege kvarteret till en inkluderande del av Marieberg. Den nya, Norra…