Parallella uppdrag Södra Värtan

Alessandro Ripellino Arkitekter har bjudits in att vara med i parallella uppdrag för ca 50 bostäder i hamnområdet Södra Värtan. Planområdet är en del i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och har högt ställda hållbarhetsmål för energi, dagsljus, mobilitetsindex, grönytefaktor och bullernivåer. Vi kommer att ta fram förslag på arkitektonisk gestaltning och trapphusstruktur för Borätts…

Förnyelse av industrikvarter

Under våren har vi på uppdrag av Vasakronan och Brf Söders Hantverkshus tagit fram ett förslag till omvandling av kvarteret Sandbacken Mindre på Södermalm. Förslaget som nu är ute på samråd är framtaget i samarbete med arkitekter på Reflex och Svanström Scherrer. Planområdet omfattar den hantverksbyggnad där vårt kontor ligger, en angränsande kontorsfastighet och en parkeringsplats. Om planen…