Alessandro Ripellino, grundare och vd
Arkitekt SAR/MSA

Alessandro är utbildad vid arkitekturfakulteten vid Università di Roma La Sapienza. Han har varit gästforskare i hållbar stadsutveckling vid KTH i Stockholm och är verksam i Sverige sedan 1982. Mellan 1993 och 2014 ägde och drev han tillsammans med Inga Varg arkitektkontoret Rosenbergs Arkitekter.

Alessandro har genom ett flertal uppmärksammade projekt gjort sig känd för karaktärsfulla byggnader som tydligt samspelar med platsen och på ett respektfullt sätt infogas i befintlig bebyggelse. Hans arkitektur tar avstamp i den italienska rationalismen, men med tydliga influenser från skandinavisk modernism och ett allt större engagemang i den samtida stadens utveckling. Hans arbeten sträcker sig från komplexa stadsplaneringsprojekt och detaljprojektering av byggnader till inredning, ljusdesign och ett flertal samarbeten med konstnärer.

Alessandro Ripellinos verk är flerfaldigt prisbelönade och publiceras regelbundet i svenska och internationella media. Bland utmärkelserna finns flera priser för innovativ design och användning av material, bland annat Svensk Betongs Arkitekturpris, Glaspriset, Ljuspriset och Utmärkt Svensk Form. Några av hans mest framträdande projekt på senare år är Lindhagenskrapan, planen för Stockholms Central/Västra City och flera byggnader vid Stockholmsmässan.

Alessandro Ripellinos projekt från tidsperioden 1993–2013 finns dokumenterade i boken ”Alessandro Ripellino, Inga Varg, Rosenbergs Arkitekter”, utgiven på Arvinius + Orfeus Publishing, 2014.

 

Ylva Åborg
Arkitekt SAR/MSA

Ylva Åborg är utbildad vid KTH, Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm samt TU i Delft, Holland. Hon är handläggare för ett flertal av kontorets pågående visionsarbeten, detaljplaner, utredningar och tidiga skeden med inriktning på stadsutveckling och hållbar stadsbyggnad. För närvarande arbetar Ylva med stadsutveckling på flera platser i Stockholm, samt med tidningskvarteret i Marieberg där hon i nära samarbete med förvaltare och hyresgäster ansvarar för fastighetens successiva utveckling. För närvarande innebär det projektering av om- och tillbyggnad av nya entréer, samt arbete med inredningskoncept för hyresgäster och en detaljplan för nytt bostadskvarter med bostadstorn på 27 våningar. Ylva har en bakgrund som projektledare på ideella organisationer och ett särskilt intresse för arbetsmetod och dialog i designprocesser. Ylva är även ansvarig för den dagliga driften av kontoret

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment