Alessandro Ripellino Arkitekter utvecklar städer. När vi skapar byggnader mitt i en levande stad arbetar vi med relationer mellan byggnad och gata, kultur och människa, dåtid och samtid. Ju mer komplext sammanhanget är, desto mer nytta kan vi göra.

Arkitektur handlar alltid om att förändra en plats. Det är därför vår övertygelse att varje projekt kräver ett aktivt ställningstagande.

Process
I samarbete med offentliga och privata beställare tar vi fram bygghandlingar och underlag för stadsplaneprogram och detaljplaner. Vi levererar analyser och utformningsförslag som på ett enkelt sätt åskådliggörs med hjälp av bilder eller arbetsmodeller.

Roll
Alessandro Ripellino Arkitekter arbetar med stadsbyggnad, husbyggnad och interiörer. Vi tar projekten från förslagsskisser till färdiga byggnader.

Erfarenhet
Vi som arbetar på Alessandro Ripellino Arkitekter har lång erfarenhet och står bakom ett flertal byggnader som har blivit – eller kommer att bli – en del av många människors vardag, som Lindhagenskrapan, SEB Arenastaden, Täby Park, Tidningskvarteret i Marieberg, Liljeholmskajen och Hagastaden.

Företaget har sin bakgrund i Rosenbergs Arkitekter.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment