Arkitektur – en dialog med tiden

Varje stad avspeglar tidens gång. Att bygga en stad innebär kontinuerlig förändring, adderande och nya lager. Varje stad talar genom sina byggnader och platser, som tillsammans skapar en gemensam berättelse.

Byggnader och platser förenas och samverkar genom komplexa relationer. Stadens flöden och flödet inuti dess byggnader samverkar med arkitektoniska uttryck från olika tider. Arkitektur skapas genom en dialog mellan tid, plats och program. Men dialogen är ständig; den omgivande staden tystnar aldrig.

Alessandro Ripellino Arkitekter utvecklar städer genom att skapa byggnader och offentliga platser av hög kvalitet, som är hållbara och anpassningsbara över tid. “Tabula rasa”-begreppet är föråldrat. Vår utgångspunkt är den befintliga stadsväven som vi förfinar och lägger nya värden till. Den specifika arkitektoniska formen skapas alltid av detaljerna i den omgivande kontexten.

Viktiga byggnader, allmänna platser och destinationer i staden måste däremot tillåtas att märkas och få en egen unik röst. Det är landmärken, ibland synliga på håll. Deras speciella status ger dem rätten att påverka stadsbilden, silhuetten eller stadens strandlinje. Några få av byggnaderna ges till och med en ikonisk karaktär och form, som tillåts lösgöra sig från stadens gränser, nå ut och möta världen.

Men vi accepterar inte att byggnader enbart blir till bilder. Ikoner måste vara starka men också känsliga för sitt sammanhang. Den moderna medielogiken har lett till ett nytt förhållande mellan byggnadens beständighet och bildens flyktighet. Men den ökande hastigheten i produktion och förmedling av bilder kräver ett allt större mått av reflektion. En intellektuell ansats till frågan tillsammans med ett genuint intresse i, och erfarenhet av, konstruktionens precisa detaljer och processer, är vårt svar på dessa motsättningar.

Vår arkitektur är stringent och skapad för att hålla under en lång tid, och vi utforskar kontinuerligt vägar att utforska modern tillverkningsteknik och strukturalismens estetik. Därigenom sammanfogas rationaliteten med arkitekturen i en mänsklig skala, som karakteriseras av en ödmjuk attityd rotad i nordisk tradition.

För oss är det avgörande att vi koncentrerar oss på kärnan av vår disciplin, produktionen av byggnader som i sin tur kan reproducera staden. Vi söker ständigt efter strategier som befäster arkitektens roll som byggmästare. Detta för att motstå trenden att låta byggnader bli efemära, lättviktiga kulisser eller objekt.

Alessandro Ripellino
februari 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment