Studentbostäder och kontor i Östersund

Alessandro Ripellino Arkitekter har påbörjat arbetet med att utveckla en ny byggnad för studentbostäder och kontor i kv Artilleristen i Östersund. Projektet är under pågående skissarbete och planarbete. Uppdragsgivaren är Campus Östersund i samarbete med Östersunds kommun. Den aktuella planen avser området i det nordöstra hörnet av Campus Östersund. Planförslaget innebär förtätning med bostäder i…