Två gårdshus i Sundbyberg

På uppdrag av Wåhlin Fastigheter hjälper vi till med utveckling av kvarteret Spiken, utmed Järnvägsgatan i centrala Sundbyberg. Vi kommer att fullfölja det påbörjade planarbetet med två bostadsfastigheter som har en sammantagen areal om ca 2 300 kvm. Planförslaget innehåller nybyggnad av flerbostadshus på fastigheternas innergårdar, en byggnadstyp som passar in i Sundbybergs kvartersstad där…