Kristineberg

Vi är glada och stolta över att tillsammans med ÅWL ha fått förtroendet av Stockholms stad och Skanska att arbeta vidare med ett av de fyra nya kvarteren i Hornsberg. Vårt förslag i det parallella uppdraget har haft som målsättning att skapa ett kvarter som interagerar med sin omgivning genom möjliga passager och visuell kontakt…