PRESSMEDDELANDE 2019-09-30

Ripellino Arkitekter blir en del av Reflex

Reflex Arkitekter förvärvar Ripellino Arkitekter. Tillsammans bildar bolagen en starkare aktör på marknaden där de båda bolagen kompletterar varandra väl inom stadsbyggnad, kontor, bostäder och hotell.

Reflex fortsätter att växa. Efter att ha förvärvat PS Arkitektur och därefter startat inrednings- och ljusstudion Reform, förvärvas nu Ripellino Arkitekter. Genom förvärvet stärker Reflex sitt erbjudande inom bostäder och stadsbyggnad. Tillsammans har kontoren även en imponerande portfölj med kontor och hotell och kommer att tillhöra de starkare i landet inom de områdena.

– Vi får alltfler uppdrag utanför Stockholm och har nyligen etablerat ett kontor i Göteborg. Ett starkare erbjudande är viktigt för Reflex geografiska expansion. Med Ripellino Arkitekters position inom stadsbyggnad kommer det gemensamma bolaget in tidigare i fler stadsutvecklingsprojekt, vilket leder till större och mer komplexa uppdrag, säger Marco Testa, vd för Reflex.

Ripellino bakom flera framgångsrika och spektakulära projekt
Med förvärvet får Reflex tillgång till erkänt duktiga arkitekter, inte bara inom bostäder, utan även inom stadsbyggnad, offentliga rum, kontor och inredning. Ripellino Arkitekter har flera framgångsrika och spektakulära projekt bakom sig, bland andra SEB:s huvudkontor i Solna, Lindhagsskrapan och det nu pågående projektet Sveriges paviljong Expo 2020 i Dubai.

Efter att ha varit verksam som arkitekt i närmare 40 år och etablerat Ripellino Arkitekter till en framgångsrik byrå är samgåendet med Reflex ett naturligt nästa steg för Alessandro Ripellino.

– Reflex kompletterar Ripellino Arkitekter bra med kompetens och kunder inom kommersiella fastigheter och inredning. Tillsammans kommer vi att få större resurser och fler intressanta kontaktytor för nya affärer, vilket borgar för långsiktighet för både kunder och medarbetare. Jag kommer att lägga större vikt på arkitektrollen framöver och kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av kontorets arkitektur, säger Alessandro Ripellino.

Reflex och Ripellino Arkitekter sitter båda kvar i samma kontorsfastighet på Renstierna gata 12 där de är grannar. Samgåendet genomförs juridiskt från och med 2020-01-01 och det gemensamma bolaget kommer att ha 85 medarbetare. Varumärket Ripellino Arkitekter kommer att finnas kvar och vara en del av Reflex erbjudande.

För mer information:
Marco Testa, vd Reflex Arkitekter: 070-758 64 40, marco.testa@reflexark.se
Alessandro Ripellino, vd Alessandro Ripellino Arkitekter: 08-408 05 901, alessandro.ripellino@a-ripellino.se

Se även:
www.reflexark.se
www.a-ripellino.se