Integritetspolicy

Vi på Alessandro Ripellino Arkitekter vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

1. Definitioner
Inom Alessandro Ripellino Arkitekter (nedan angiven som oss, vi) behandlar vi uppgifter om dig och hur du kan använda våra tjänster. Vår integritetspolicy bygger på termer som etablerats i det EU-gemensamma regelverket General Data Protection Regulation (GDPR).

Här följer förklaringar av de definitioner som används i denna policy:

  1. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person i livet. Här ingår exempelvis namn, personnummer, adress, bild, e-post och IP-adress. Även sådan information som enskilt inte kan identifiera en person, kan vara en personuppgift om den kan kopplas till personen i kombination med andra uppgifter.
  2. Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet eller annat organ som beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, d.v.s. hur och varför en personuppgiftsbehandling sker.
  3. Personuppgiftsbehandling innebär alla åtgärder som har med hanteringen av personuppgifter att göra. Det gäller exempelvis insamling, registrering, lagring, ändring, bearbetning, strukturering och förstöring.

2. Så här behandlar vi dina personuppgifter
Alessandro Ripellino Arkitekter är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar eller som någon för vår räkning behandlar. Vi sammanställer och sparar information om våra nuvarande och potentiella kunder, våra samarbetspartners och andra kontakter i syfte att vårda goda affärsrelationer. Vi strävar efter att alltid ha korrekta uppgifter och att inte spara mer information än nödvändigt.

2.1 Hur vi samlar in data och varför
Vi sammanställer och sparar information om våra nuvarande och potentiella kunder, våra samarbetspartners och andra kontakter i syfte att vårda goda affärsrelationer. Personuppgifterna vi sammanställer är främst kontaktuppgifter som vi i de flesta fall har fått från dig. Dessa uppgifter är namn, ditt företag, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om vilken titel du har inom ditt företag. Vi strävar efter att alltid ha korrekta uppgifter och att inte spara mer information än nödvändigt.

Vi kan komma att samla in personuppgifter i samband med att du:

  • kontaktar oss via e-post, telefon eller social media
  • är kund, leverantör, samarbetspartner eller intressent i något av våra uppdrag
  • söker anställning eller praktik hos oss
  • besöker vår webbplats. När du besöker vår webbplats samlar vi in icke personlig information som används för besöket. Läs mer under punkt 4, Om cookies.

2.2 Laglig grund för behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Som laglig grund för behandling hänvisar vi till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller i vissa fall samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, så gäller det enbart kontaktuppgifter. Skulle vi samla in annan information om dig så informerar vi dig. Observera att du alltid kan kontakta oss för att dra tillbaka ditt samtycke.

2.3 Så länge behåller vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det innebär att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet. Så länge du är kund hos oss, samt under fyra år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall där det finns lagkrav på att spara uppgifter under en längre tid så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas längre tid.

3. Personuppgifter till tredje part
Det finns tillfällen då vi måste föra informationen vidare till tredje part för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, exempelvis till transportörer för att kunna leverera produkter. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part (till exempel Polisen, Skatteverket eller någon annan myndighet) vid en brottsutredning eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

Vi kommer i största möjliga mån säkerställa att denna information hanteras på bästa och säkraste möjliga sätt.

4. Om cookies
När du använder våra webbplatser samlar vi in användarstatistik via cookies. Cookies hjälper oss att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök. Detta görs dock endast vid samtycke. Du kan göra inställningar i din dator om du inte vill acceptera cookies. Då nekar datorn automatiskt till lagring av cookies eller informerar varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

5. Personuppgiftsansvarig
Alessandro Ripellino Arkitekter AB
Tel: 08-408 05 900
Org-nr: 556453-0433
Renstiernas gata 12
116 28 Stockholm