Ett arkitektoniskt arv
landar i samtiden

Vad är det som gör att Dagens Nyheter har överlevt i ett ständigt skiftande medielandskap? Erfarenhet parad med öppenhet? Djupa kunskaper på ett brett område, levererade av människor från olika generationer med vitt skilda bakgrunder? I så fall är det ungefär samma saker som krävs av ett arkitektkontor för att kunna föra ett hus som DN-skrapan in i samtiden.

Sedan flera år tillbaka har Ripellino Arkitekter arbetat med den blåklassade DN-skrapan, ritad av arkitekt Paul Hedqvist (1895–1977) och invigd lagom till tidningens 100-årsjubileum 1964. Själva skrapan skulle husera Dagens Nyheter. Det tillhörande låga huset (som då kallades ”Industrihuset”) byggdes för Expressen samt de båda tidningarnas tryckeri och distribution. Idag ser det helt annorlunda ut. Tryckeriet har flyttat till Akalla. Dagens Nyheter ligger i det låga huset tillsammans med Expressen, Dagens Industri och hyresvärden Fabege. Själva skrapan hyrs ut till olika företag.

I arbetet med Paul Hedqvists gamla byggnad måste Ripellino Arkitekter hela tiden förhålla sig till både arkitektur- och tidningshistoria. Uppdraget har bestått i att lyfta in byggnaden i en ny tid. De har bland annat ritat lunchrestaurangen Tidningshuset by Pontus – en 1.000 kvm stor restaurang i hjärtat av entréplan med bageri, deli och cateringkök. Nytt är även Atelier 23, ett konferens- och event space högst upp på tjugotredje våningen. Bonnier News Lounge är en gemensam mötesplats för Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressen. Den södra entrén har ritats om och en ny entré från Rålambsvägen har tillkommit.

– Den nya entrén innebar att vi öppnade två passager mot trädgården och gjorde den tillgänglig för allmänheten, berättar arkitekt Ylva Åberg, som också är delägare i Ripellino Arkitekter.

– Samtidigt revs påbyggnader från 90-talet. Vid återställandet av fasaden användes chamottetegel som fanns kvar från när huset byggdes.

Den uppmärksamme kan hitta flera referat till Paul Hedqvists ursprungsinredning.

– Vi har inspirerats av originaldetaljer från det sydöstra trapphuset. Här finns både undertaket i korrugerad koppar med längsgående ljusslingor och glaspartierna i vitt plattstål, material som vi återkommit till i flera projekt. I val av klinker och kakel till bland annat i restaurangköket och i Atelier 23 har vi inspirerats av byggnadens högsmala tegel i raka förband, avslöjar Ylva Åberg.

Under 2017 pågår flera projekt parallellt, bland annat inbyggnaden av en blåsig terrassyta i anslutning till Dagens Nyheter, något som kommer att utöka redaktionens lunchyta med ungefär 200 kvm. Ett fläktrum ska flyttas till källaren för att frigöra de fina ytorna ovan jord till kontor. Även den före detta restaurangen Två drakar har omvandlats till kontorsyta.En undviker det nostalgiska genom ett genuint intresse för arkitekturen. Tittar man noga ser man andra saker än den ytliga bild som riskerar att resultera i en pastisch.

DN-skrapan är inte det enda projekt Ripellino Arkitekter jobbar med som innefattar ett blåklassat hus. I närheten av Globen, mitt i Slakthusområdet, finns ett hus ritat av arkitekten Ralph Erskine (1914–2005). Huset beställdes ursprungligen av kaffe- och kolonialvaruimportören Möller & Co och stod färdigt 1955. Här har Ripellino Arkitekter fått i uppdrag av fastighetsägaren Castellum att titta på hur Erskines hus kan restaureras så varsamt som möjligt.

TEXT

Sara Teleman

FOTO

Mikael Olsson

– Vid om- och tillbyggnad är den befintliga arkitekturen en stor del av kontexten, poängterar arkitekt Ylva Åborg och fortsätter:

– Jag tror en undviker det nostalgiska genom ett genuint intresse för arkitekturen. Tittar man noga ser man andra saker än den ytliga bild som riskerar att resultera i en pastisch – tusen saker som inspirerar till en egen gestaltande process. Samhället runt omkring detta hus har ändrats, människors vardag och önskemål, tillverkningsindustrin och byggtekniken likaså. Det ger nya förutsättningar och därmed avtryck i arkitekturen. ■