Tre byggnader.
4.400 människor.
En stad i staden.

En 97.000 kvm stor byggnad i Arenastaden i Solna kommer att husera de 4.400 anställda som tidigare satt i banken SEB:s gamla lokaler i Rissne och City. Projektet påbörjades 2012 och den uppmärksammade flytten inleddes i april 2017.

Arkitekt Alessandro Ripellino arbetade även med SEB:s förra huvudbyggnad i Rissne, då tillsammans med arkitekt Gustaf Rosenberg. Byggnaden stod klar 1992. För tjugofem år sedan var arkitekterna tvungna att ge plats åt dataterminaler, papper och pärmar, och varje anställd skulle ha sitt eget rum. I den nya byggnaden arbetar de anställda i flexibla kontorslandskap.

Att det tidigare kontoret låg i Rissne hade med närheten till motorvägen att göra, men det fanns också säkerhetsskäl. Byggnaden i Solna är inte lika sluten och närheten till kollektivtrafiken är viktigare än bilgarage. Cykelgaraget däremot, har plats för 1.200 cyklar.

Med sina mer än 4.000 ”invånare” är SEB:s nya byggnad som en liten stad i staden. För att huset inte ska bli för massivt har komplexet delats in i tre huskroppar med förbindelser både över och under jord. På så sätt ger man plats för gränder på marken mellan de tre huskropparna. Med sina mer än 4.000 ”invånare” är SEB:s nya byggnad som en liten stad i staden.

Lokalerna på gatuplan går att se in i från alla håll och stora ytor i husen kan hyras ut till restauranger och caféer. Varje byggnad har också ett atrium i mitten där ”invånarna” kan träffas.

Inte bara sättet att arbeta har förändrats sedan 1992, utan även synen på de anställda. Lokaler för motion och friskvård är centrala. Taken är förbundna med varandra genom en sammanhängande parkanläggning där de anställda kan promenera omkring. Ju större arbetsplats, desto viktigare att rita in gemensamma ytor och funktioner – också för rekreation.

Huskropparna har varsitt mönster och därmed varsin personlighet. Antonio Minto, arkitekt på Ripellino Arkitekter och djupt involverad i projektet, berättar:

– Mönstret på de vita fasaderna återkommer i tre olika storlekar och utförande. Som pelare i bottenplanet, som stålstruktur på plan 7 och som glastryck på kontors­våningarna.

TEXT

Sara Teleman

FOTO

Mikael Olsson

Hur får man en såpass tung byggnad att se lätt ut? Ripellino Arkitekter har löst det med ett lager av glas kring hela fasaden. Glaset reflekterar ljuset, löser upp det och lägger sig som ett mjukgörande filter över byggnadens konturer. Men det är inte bara av estetiska skäl som huset är utformat så. Fasadens dubbla skal gör att det inte blir för varmt inomhus när solen ligger på, vilket minskar behovet av att kyla ner lokalerna, vilket i sin tur ger en låg energiförbrukning. Solceller på taket bidrar till energiförsörjningen. Fasaden och solcellerna är bara två exempel på olika åtgärder som bidragit till att SEB:s nya huvudkontor fått miljöklassningen BREEAM Excellent. ■