Att bygga bra, billigt,
blandat och bevara naturen

I början av 70-talet byggde det amerikanska dataföretaget IBM sitt svenska huvudkontor i Kista. Byggnaden är helt i tegel och nedsänkt i det omkringliggande landskapet. Amerikanerna vurmade för nordisk natur och genom att låta den intilliggande parken vara så orörd som möjligt ville de ge intryck av att kontoret låg mitt i en vanlig svensk skog.

Nu ska IBM-huset byggas om till studentbostäder och tolv förskolor. Det är så många förskolor som behövs när Skanska bygger 2.000 nya bostäder på en gång. Bostäderna ska byggas på ett ungefär 10 hektar stort område under åren 2018 – 2026. Det är hisnande att befinna sig på en nästan öde plats och tänka på att den ska befolkas av så många människor, hus och vardag. Ripellino Arkitekter har ansvaret för utformningen av nyproduktionen i hela området och ingår i styrgruppen tillsammans med byggherren Skanska och fastighetsutvecklaren Areim.

Enligt Ripellino Arkitekter är Odde ett stadsbyggnadsprojekt som i egenskap av sin storlek belyser en av Sveriges viktigaste arkitekturpolitiska frågor just nu, nämligen: ”Hur ska vi bära oss åt för att bygga fler bostäder i ett högre tempo, till både gemene man och de ekonomiskt svaga?”. Arkitekt Emelie Saltas:

– I arbetet med Odde hanterar vi dessa frågor tillsammans med projektgruppen. Vi undersöker hur vi idag kan få långsiktig kvalitet till ett lägre pris och en effektivare genomförbarhet genom upprepning, samtidigt som vi skapar genomtänkta, robusta och uppskattade livsmiljöer.

Projektet har en rad mål för social hållbarhet.

De gäller allt ifrån hur den byggda miljön gynnar aktivitet och möjliggör en miljösmart vardag till att skapa en blandning av boendeformer och verksamheter. Det planeras för bilpool och cykelpool med lådcyklar för utlåning och cykelverkstad. Att koppla ihop Kista med Husby är en del av hållbarhetsprojektet.

– Hanstavägen är idag en genomfartsled med mycket trafik som är svår att ta sig över. Vi vill, precis som staden har en vision om, att Hanstavägen ska bli en stadsgata med flera och lättare sätt att ta sig mellan Odde och Husby, berättar Emilie Saltas.Omsorgen och kunskapen om kontexten, tillsammans med bevarandet av topografi och uppväxt grönska, är avgörande.

Att jobba med upprepningar utan att hamna i monotoni är en utmaning som Ripellino Arkitekter gärna tar sig an. Arkitekt Hanna Palmgren:

– Byggnaderna har en tydlig upprepning, precis som de fina och uppskattade 40- och 50-talsmiljöerna. Den stora skillnaden med dessa och de utskällda 70-talsmiljöerna är, förutom skalan, hur byggnaderna landar på marken. Omsorgen och kunskapen om kontexten, tillsammans med bevarandet av topografi och uppväxt grönska, är avgörande.

Det ska hända saker i bottenvåningarna och i rummen mellan husen. I nuläget planeras tre parker av olika karaktär: En kvarterspark, en stadsdelspark och en skogspark. Ett centralt stadsdelstorg blir en naturlig mötesplats i anslutning till de kulturhistoriskt klassade IBM-byggnaderna. Viktigt för Ripellino Arkitekter har varit det stråk av gångvägar som löper genom hela området, utformat så att barn och äldre ska kunna röra sig tryggt mellan bostadsgårdarna. Hanna Palmgren igen:

– Dessutom lägger vi extra krut på bottenvåningarna, där människor vistas och rör sig. Varje bostadsentré blir unik genom konstnärlig utsmyckning. Vi tror att det är viktigt med en tydlig identitet för de boende: Här bor jag, det här är mitt hus.

Ripellino Arkitekters ambition är att ge byggnaderna en återhållsam form med naturlig variation, en ”samtida folkhemsarkitektur”. De vill inte planspränga (platta till) marken, utan anpassa husen efter de naturliga höjdskillnaderna. Ripellino Arkitekter och deras samarbetspartners Strategisk Arkitektur och landskapsarkitekterna Land vill dessutom behålla så mycket som möjligt av den befintliga naturen runt husen. Precis som IBM på sin tid. ■