SEB – Arenastaden

SEB:s nya kontor i Arenastaden. Projektet är uppdelat i tre stadskvarter, tätt inflätade med stadens övriga gator – en stad i staden. Projektet är med sina 97 000 kvadratmeter BTA och 4 500 arbetsplatser ett av Sveriges största kontor. Uppdelningen i separata husvolymer gör att det ändå upplevs som vanliga stadskvarter. Rörelsen i och kring…

Detaljer

Drabantenhuset

Drabantenkvarteret visar upp nyaste nytt inom äldreboende och hur en baksida blir en ny framsida – ett urbant kvarter som innehåller allt. Drabanten blir Upplands Väsbys och Väsby centrums nya framsida och kommer att utgöra fonden för den nya stadsparken, Blå parken. Byggnaden är rättfram i sin taggiga framtoning, men följsam i förhållande till stadsrummet. Kvarteret…

Detaljer

Kajplats 6

Kajplats 6 reser sig högt över Liljeholmskajen. I topprestaurangen njuter man en milsvid utsikt över hela Stockholm. Kvarteret Kajplats 6 i Liljeholmen består av två delar: ett U-format stadskvarter i 6-7 våningar och en högdel i 26 våningar. I gatunivå finns lokaler för att göra gata och kaj mer levande. Fasaderna kläs med keramiska plattor i…

Detaljer

Läktarhuset

De nya bostäderna vänder sig mot Kristinebergs IP. Tillsammans med Paul Hedqvists läktarbyggnad på andra sidan planen ramar kvarteret in park och idrottsplats. Den indragna takvåningen med sitt kraftigt utskjutande pulpettak blir ett signum för byggnaden där den reser sig över lindarna intill idrottsplatsen. Byggnaden är utformad med inspiration från Paul Hedqvists läktarbyggnad på andra sidan…

Donostia

Efter vinst i en markanvisningstävling planerar vi en byggnad inspirerad av platsens historia som industrihamn och den baskiska kuststaden San Sebastian, som kvarteret är döpt efter. Idén om en plats där industri genom åren mött avkoppling gav temat till byggnaden. Balkongernas uttryck med dess bärande stålpelare och tydliga mönsterverkan inspirerades av semesterstadens strandpromenad. Projektet ligger i norra Djurgården…

Kromosomen

Kromosomen blir ett av de första kvarteren i den nya stadsdelen Hagastaden. Byggnaderna arbetar med massivitet och kraftig reliefverkan. Vi fick förtroendet att rita ett av de första kvarteren i Stockholms nya område Hagastaden, där Vasastan sträcker ut sig för att möta Solna. Området kommer att bli en ny årsring i Stockholms stadsplan med en högre skala…

Valvankaret

I Högdalen – Sven Markelius 50-talsförort – adderar vi ett höghus med hyresrätter, ovanpå ett tidigare taxigarage. I Stockholmsförorten Högdalen ritar vi Riksbyggens första hyresrättsprojekt i Stockholm. Det 16 våningar höga punkthuset är ett tillägg till den befintliga stadsstrukturen med sin blandning av lägre lamellhus och höga punkthus, där bebyggelsen anpassas till topografin och naturen…

Helan & Halvan

Två bostadshus som skapar en tät dialog med kyrkan och kyrkoparken – vårt bidrag i en markanvisningstävling vi blev inbjudna till. Förslaget består av två lamellbyggnader som kompletterar den befintliga stadsstrukturen av lameller och punkthus. De ramar in Kyrkoparken och utgör ett filter mellan Tulegatan och Rosengatan. Helan, den högsta volymen, tydliggör korsningen Rosengatan/Tulegatan och utgör…

Täby Park Kv 1:7

I Täby park ritar vi vårt första Svanenmärkta flerbostadshus. Gatornas olika tempo och karaktärer speglas i byggnadernas utseende och formspråk. I samarbete med ÅWL har vi tidigare deltagit i det parallella uppdraget om att utforma stadsplanen för det framtida området kring Täby Galopp.  Nu ritar vi de första kvarteren i området: Svanenmärkta flerbostadshus i ett intressant…