Studentbostäder och kontor i Östersund

Alessandro Ripellino Arkitekter har påbörjat arbetet med att utveckla en ny byggnad för studentbostäder och kontor i kv Artilleristen i Östersund. Projektet är under pågående skissarbete och planarbete. Uppdragsgivaren är Campus Östersund i samarbete med Östersunds kommun. Den aktuella planen avser området i det nordöstra hörnet av Campus Östersund. Planförslaget innebär förtätning med bostäder i…

Kontoret får tillökning

Hösten har fått en intensiv start och vi hälsar flera nya arbetskamrater välkomna till teamet: Hanna Palmgren, Joël Jouannet, Jonas Frick och Johan Kilander. Vi får också förstärkning av nygamle medarbetaren Antonio Minto som kommer tillbaka till oss, samt flera duktiga assisterande arkitekter: Malin Bergman, Ingrid Westermark, Fani Bakratsa och Mattias Pedersen.