Huvudentrén är invigd

Nu är huvudentrén till Stockholmsmässan invigd och redo att ta emot 1,5 miljoner besökare per år. Efter nästan två års noggrann projektering och samordning fick vi äntligen uppleva den stora entréhallens ljus och rymd. Vi har jobbat i tätt samarbete med våra medkonsulter på ELU, WSP och Metator för att planera allt i minsta detalj…

Vårt senaste projekt – en granskog

Alessandro Ripellino Arkitekter har i ett nytt konstnärssamarbete förverkligat ännu ett konstverk på Stockholmsmässan. Bakom verket, som föreställer en familj av stiliserade granar, står konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling. Vi har hjälpt konstnärerna att realisera idén om en funktionell rumsavdelare i Stockholmsmässans nya entréhall som samtidigt är en konstnärlig lek med nationalsymboler och svenskars förhållande till…

Materialföreläsning på CBI

Alessandro Ripellino är inbjuden att föreläsa på CBI Betonginstitutet om sina byggnader av betong, stål och trä. Föreläsningen är en del i CBI:s seminariedag om forskning och kompetensutveckling, där även Årets Betongarkitekter, Sanna Hederus & Åsa Kallstenius från Kod Arkitekter kommer att visa Widerströmska huset i Solna och Urs Mueller från CBI kommer att prata…